Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?

Autorzy

Joanna Banasiuk; Dobrochna Bach-Golecka ; Joanna Banasiuk; Anna Maria Jaśkiewicz; Zofia Roguska; Anna Skórzyńska

Słowa kluczowe:

konwencja, prawa kobiet, prawa człowieka, przemoc domowa, Rada Europy

Streszczenie

Kwestia ratyfikacji ideologicznej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej była po raz kolejny przedmiotem prac Sejmu w styczniu 2015 r. Tocząca się w tym zakresie debata publiczna ujawniła kolejne wątpliwości dotyczące dokumentu Rady Europy. Jednocześnie, środowiska forsujące ratyfikację Konwencji często stronią od rzeczowej dyskusji, preferując grę na emocjach ludzi. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris, odpowiadając na potrzebę przedstawienia merytorycznych argumentów w przedmiocie zasadności związania się przez Rzeczpospolitą Polską przepisami Konwencji, przygotował szereg materiałów zawierających prawną analizę dokumentu Rady Europy. Znajdą tu Państwo nie tylko wyłuszczone zarzuty niekonstytucyjności Konwencji, ale też dane obrazujące rzeczywistą skalę zjawiska przemocy wobec kobiet w krajach Unii Europejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.
Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?

Pobrania

Zapowiedzi

23 grudnia 2021

Serie