Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy naukowych do włączenia tego wydawnictwa w obręb zasobu elektronicznych wydań. Jednocześnie ten system publikacji w otwartym dostępie jest odpowiedni dla bibliotek, aby mogły zapewnić swoim członkom zespołów stosowanie go dla wydań, nad którymi obecnie pracują (see Open Monograph Press).