Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią COVID-19: Aspekty prawne, medyczne oraz ekonomiczne

Autorzy

Łukasz Bernaciński (ed)
Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-3491-8675
Jerzy Kwaśniewski (ed)
Collegium Intermarium, Instytut Ordo Iuris
https://orcid.org/0000-0003-3271-9004

Słowa kluczowe:

COVID-19, pandemia, restrykcje, Konstytucja RP

Streszczenie

Monografia składa się z trzech części poświęconych analizie szerokiego spektrum zagadnień związanych z ograniczeniami praw i wolności w Polsce rozpatrywanymi pod kątem aspektów prawnych, medycznych, a także ekonomicznych. Autorami publikacji są eksperci o różnorodnych specjalizacjach i poglądach odnośnie do przyjętego modelu zwalczania epidemii COVID-19.

Rozdziały

 • Konstytucyjne przesłanki ograniczenia wolności i praw człowieka ze względu na ochronę zdrowia publicznego w świetle doświadczeń zwalczania COVID-19
  Łukasz Bernaciński
 • Stan epidemii oraz stan zagrożenia epidemicznego a konstytucyjne stany nadzwyczajne
  Katarzyna Gęsiak
 • Ku rządowi światowemu? Epidemia COVID-19 jako katalizator globalnej unifikacji prawnej i transnarodowego zarządzania (transnational governance)
  Jerzy Kwaśniewski
 • Restrykcje związane z COVID-19 w Europie
  Sylwia Wełyczko
 • Wybrane ograniczenia praw i wolności w trakcie epidemii COVID-19 w świetle przepisów konstytucyjnych
  Tomasz Chudzinski
 • Wprowadzenie do polskiego prawa unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID a ograniczenie praw i wolności obywateli
  Joanna Modrzewska
 • Próba analizy pojęcia „pandemii” i zarys analizy porównawczej wprowadzanych obostrzeń
  Artur Tyński
 • Interwencje niefarmaceutyczne oraz funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce w trakcie kryzysu zdrowotnego w 2020 i 2021 roku
  Paweł Basiukiewicz, Marek Sobolewski
 • Skuteczność masek ochronnych w ograniczeniu transmisji SARS-CoV-2: przegląd narracyjny
  Mikołaj Kamiński
 • Wpływ izolacji związanej z pandemią COVID-19 na zdrowie psychiczne
  Łukasz Święcicki
 • Obowiązek szczepień przeciw COVID-19: skuteczne narzędzie walki z pandemią czy bezpodstawny sanitaryzm?
  Piotr Witczak
 • Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa szczepień ze skutecznością i bezpieczeństwem terapii przeciwko COVID-19
  Piotr Rieske
 • „Paszporty covidowe” nie są i nie mogą być uwarunkowane jedynie względami medycznymi
  Piotr Rieske
 • Linie płodowe i ich związek ze szczepieniami przeciwko COVID-19 – aspekty etyczne
  Dorota Łucja Jarczewska
 • Aspekty etyczne w kontekście metod opracowywania szczepionek – perspektywa biotechnologa
  Piotr Rieske
 • Prawdziwe koszty pandemii
  Cezary Mech
 • Ekonomiczne skutki sanitarnych obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa
  Jakub Wozinski
 • Konsekwencje pandemii COVID-19 dla finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce
  Przemysław Pietrzak, Tomasz Woźniak
 • Gospodarcze implikacje polityki rządu podjętej w reakcji na COVID-19 w świetle makroekonomii i finansów publicznych
  Gabriela Szewczuk
 • Pogorszenie koniunktury gospodarczej w polskim sektorze przedsiębiorczości
  Gabriela Szewczuk
 • Wpływ ograniczeń praw i wolności wprowadzonych w trakcie epidemii COVID-19 na funkcjonowanie wybranych branż polskiej gospodarki
  Gabriela Szewczuk
 • Restrykcje związane z COVID-19 w Polsce i Anglii na przykładzie branży gastronomicznej: porównanie obostrzeń, środków prawnych użytych do ich wprowadzenia oraz skutków społecznych i gospodarczych
  Piotr Siemiński
 • Przegląd wybranych obostrzeń wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2 w czasie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii
  Anna Wawrzyniak

Downloads

Download data is not yet available.
obraz okładki

Pobrania

Opublikowane

— zaktualizowane 20 September 2022