Wyróżnione

 • Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią COVID-19: Aspekty prawne, medyczne oraz ekonomiczne

  COVID-19: Aspekty prawne, medyczne oraz ekonomiczne

  Wyróżnione

  Monografia składa się z trzech części poświęconych analizie szerokiego spektrum zagadnień związanych z ograniczeniami praw i wolności w Polsce rozpatrywanymi pod kątem aspektów prawnych, medycznych, a także ekonomicznych. Autorami publikacji są eksperci o różnorodnych specjalizacjach i poglądach odnośnie do przyjętego modelu zwalczania epidemii COVID-19.

  Czytaj więcej
 • Rola Polski w procesie powojennej odbudowy Ukrainy

  Rola Polski w procesie powojennej odbudowy Ukrainy

  Wyróżnione

  Zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej, dokonana z rażącym naruszeniem norm prawa międzynarodowego oraz pogwałceniem zasady pokojowego współżycia narodów, doprowadziła do wystąpienia w Europie wielu zjawisk i problemów nieznanych od zakończenia wojny w byłej Jugosławii, a w niektórych aspektach aż od zakończenia II wojny światowej. Zjawiska i problemy te nie ominęły Polski. Wprost przeciwnie, będąc sąsiadem Ukrainy o najwię kszym potencjale i zasobach, Polska stała się z jednej strony kierunkiem migracji milionów Ukraińców zagrożonych skutkami działań zbrojnych, a z drugiej wojskowym,...

  Czytaj więcej
 • Prawa dziecka zwrócone przeciw dzieciom

  Prawa dziecka zwrócone przeciw dzieciom

  Wyróżnione

  Studium przypadków dokonane w oparciu o zgromadzony w raporcie materiał medialny obrazuje skalę problemów związanych z działalnością norweskiego urzędu Barnevernet, jak również ich zróżnicowany charakter. Pozwala także dostrzec pewne tendencje, które kształtują się w mediach pod wpływem nasilającej się krytyki w rożnych państwach. Media większości krajów europejskich nie pomijają w swoich komunikatach działalności Barnevernet.

  Czytaj więcej

Polecane

wypowiedziec konwencje stambulską

Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?

Tymoteusz Zych; Karina Bosak, Łukasz Bernaciński, Filip Furman, Katarzyna Gęsiak, Michał Naszkiewicz, Karolina Pawłowska, Karolina Wiśniewska, Bartosz Zalewski
22 February 2021
rownouprawnienie czy uniformizacja?

Równouprawnienie czy uniformizacja? Polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn Unii Europejskiej

Łukasz Bernaciński, Magdalena Olek, Karolina Pawłowska, Gabriela Szewczuk
22 February 2021

Europe and the European Union’s policy concerning parenthood and care for children under 3 years of age

Dorota Żelazowska, Anna Pintara, Piotr Mikusek, Michał Kowalewski, Maja Florek, Aleksandra Mirkowicz, Wojciech Biegański, Magdalena Konopka, Maciej Flis, Adrian Zimny, Marta Kowalczyk; Tymoteusz Zych; Marta Gan, Bogna Białecka, Bartosz Zalewski, Konrad Dyda, Aleksandra Frelek, Dominika Halemba, Karolina Pawłowska, Janusz Roszkiewicz; Magdalena Olek; Anna Kubacka
22 February 2021
prosecution of christians

Persecution of Christians. Time to React to Genocide

Aleksander Stępkowski, Joanna Banasiuk; Marcin Rau, Janusz Roszkiewicz, Olaf Szczypiński, Karina Walinowicz
19 February 2021